Label Ondernemen met impact Drechtsteden

Het label Ondernemen met impact Drechtsteden is er voor bedrijven in de Drechtsteden die aan de slag willen met ondernemen met impact of al aan de slag zijn en hun impact in het bedrijf en in de directe omgeving willen vergroten. Met het werken aan het behalen en behouden van het label wordt de maatschappelijke betrokkenheid van bedrijven niet alleen vergroot, maar ook zichtbaar gemaakt en gefaciliteerd. Bedrijven dragen individueel en gezamenlijk bij aan zoveel mogelijk betekenisvolle impact in de regio. Tegelijkertijd werken zij daarmee aan een toekomstbestendige organisatie en een aantrekkelijke organisatie voor hun klanten, personeel en opdrachtgevers.

Wil een bedrijf het label Ondernemen met impact Drechtsteden voeren en meer lokale impact maken, dan wordt een traject ingezet.

Restaurant Post opent haar deuren voor organisatie Mantelzorgdag

Jaarlijks worden de Dordtse mantelzorgers in het zonnetje gezet met een heerlijke high-tea. Een mooi voorbeeld van samenwerking in opdracht van de gemeente: Restaurant Post die de high-tea pakketten verzorgt, MEE-mantelzorg die communicatie en aanmeldingen doet, de leerlingen van de Bavinckschool die 1.000 taartdozen prachtig versieren en Stichting MBO Dordrecht die 100 vrijwilligers en de logistiek regelt. En de mantelzorgers smullen!

Stap 1: ondertekening partnerovereenkomst

Door partner te worden van Stichting Maatschappelijk Betrokken Ondernemen in Dordrecht bevestigt een bedrijf de intentie om meer impact te gaan maken in stad, dorp en regio. Met deze ondertekening wordt een aftrap gegeven aan het traject wat het bedrijf met de stichting ingaat om het label te behalen.

Stap 2: inventarisatie

Veel bedrijven maken binnen en buiten het bedrijf al impact. Meer dan op het eerste gezicht lijkt. Tijdens de inventarisatieronde wordt deze impact in kaart gebracht.

Stap 3: inspiratiesessie

Aan de hand van de drie Drechtse Doelen brainstormt het bedrijf vervolgens met Stichting Maatschappelijk Betrokken Ondernemen in Dordrecht welke mogelijkheden er zijn om nog meer gerichte en lokale maatschappelijke impact te maken: ‘het wat, hoe en met wie’.

Stap 4: actieplan uitwerken

Na de inspiratiesessie heeft het bedrijf genoeg input om voor het komende jaar een plan te maken hoe meer lokale impact te maken. Dit naast de inzet die regulier al gemaakt wordt.

Stap 5: het label ontvangen

Als het uitgewerkte actieplan een positieve beoordeling krijgt (en dus leidt tot meer maatschappelijke impact), mag het bedrijf het label Ondernemen met impact Drechtsteden voeren. Vanaf dat moment maakt het werk van de impactdoelen in het actieplan.

Stap 6: evaluatie

Aan het einde van jaar wordt natuurlijk geëvalueerd. Wat is goed gelukt en wat minder en wat zijn de impactmogelijkheden en verbeterpunten voor het komende jaar? Deze inventarisatie leidt tot een jaaroverzicht wat een bedrijf digitaal kan communiceren en delen.  En het geeft natuurlijk input voor het actieplan van het volgende jaar.

Ondernemen met visie

Zonder zicht maar met visie verzorgt Anneloes de communicatie voor Confed. Een van de meest inclusieve werkgevers in de regio is zonder twijfel Confed, waar de werkomgeving en het arbeidsproces volkomen is afgestemd op de werknemers, waarvan de meesten op hun eigen manier een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Zo halen ze het beste in hun mensen naar boven, én realiseren een gezond bedrijf.