Ondernemen met impact Drechtsteden

Steeds meer ondernemers en organisaties hebben ambitie om maatschappelijk verschil te maken. Met aandacht voor de directe omgeving waar hun bedrijven gevestigd zijn en waar klanten en personeel vandaan komen. Ondernemen met impact dus, wat inhoudt dat je als ondernemer een positieve bijdrage levert aan maatschappelijke uitdagingen door de wijze waarop je je bedrijf organiseert en de mogelijkheden inzet. Bij het realiseren van deze ambities vragen ondernemers zich vaak af: “Hoe pak ik dit aan? Waar en hoe maak ik dat verschil?” Zij zetten zich graag in, maar dan wel concreet en resultaatgericht.

Ondernemen met impact is allang niet meer alleen een kwestie van geven. Maatschappelijke uitdagingen, verandering van de markt, maar ook toenemende wet- en regelgeving geven deze beweging wind in de zeilen. Ondernemen met impact levert het bedrijf dan ook waarde en toekomstbestendigheid.

AA Lease organiseert speelgoedinzamelingsactie

Speelgoedbank Drechtsteden deed online een oproep aan het bedrijfsleven voor een doneeractie. Bij AA lease werd het meteen enthousiast opgepakt en geregeld. Tussen Sinterklaas en Kerst zamelden werknemers speelgoed in wat thuis niet meer werd gebruikt. Vol enthousiasme werden er tassen en dozen vol met leuk speelgoed mee naar kantoor genomen. In januari ging alles per bus naar de Speelgoedbank, waar ze er pakketten van maken om uit te delen aan gezinnen die het nodig hebben.

Ondernemen met impact Drechtsteden is een initiatief van Stichting Maatschappelijk Betrokken Ondernemen in Dordrecht

Bedrijven in dit netwerk werken samen, stimuleren elkaar en worden gestimuleerd om individueel en gezamenlijk steeds meer impact te maken in de regio. Ter ondersteuning en stimulering is het label Ondernemen met impact Drechtsteden ontwikkeld. Deze erkenning ontvangen bedrijven bij geleverde inspanning en resultaat op maatschappelijk uitdagingen. Daarbij is het een middel om de maatschappelijke boodschap kracht bij te zetten en andere bedrijven te inspireren.