Partner in Ondernemen met impact Drechtsteden

Wil jij met je bedrijf bijdragen aan het sterker, socialer en duurzamer maken van de Drechtsteden?

Steeds meer ondernemers en organisaties hebben de ambitie om maatschappelijk het verschil te maken en doen dat door de wijze waarop ze zich als bedrijf organiseren en hun mogelijkheden inzetten. Stichting Maatschappelijk Betrokken Ondernemen in Dordrecht brengt ondernemers samen, en ondersteunt hen met advies, inspiratie en netwerk om concreet en resultaatgericht het verschil te maken. Bedrijven die dit aantoonbaar doen worden beloond met het label Ondernemen met impact Drechtsteden.

Ondernemen met impact Drechtsteden is een initiatief van Stichting Maatschappelijk Betrokken Ondernemen in Dordrecht

Toekomstbestendig

Ondernemen met impact is allang niet meer alleen een kwestie van geven. Maatschappelijke uitdagingen, verandering van de markt, maar ook toenemende wet- en regelgeving geven deze beweging wind in de zeilen. Ondernemen met impact levert het bedrijf dan ook waarde en toekomstbestendigheid.

Drechtse Doelen

Om gericht en concreet impact te maken zijn de drie grootste maatschappelijke vraagstukken voor de Drechtsteden geformuleerd: de Drechtse Doelen. Deze doelen zijn een afgeleide van de zeventien wereldwijde Sustainable Development Goals, maar volledig geënt op de grootste maatschappelijke uitdagingen dicht bij huis. Daardoor zijn ze tastbaar, herkenbaar en concreet. Met het inzetten op deze doelen volgen bedrijven en overheid in de regio dezelfde maatschappelijke agenda en wordt samengewerkt aan een betere samenleving.

Het label

Het label Ondernemen met impact Drechtsteden is er voor bedrijven in de Drechtsteden die aan de slag willen met ondernemen met impact of al aan de slag zijn en hun impact in het bedrijf en in de directe omgeving willen vergroten. Wil een bedrijf het label Ondernemen met impact Drechtsteden voeren en meer lokale impact maken, dan wordt een traject ingezet.

Maak kennis

Maak kennis met de partners en labelhouders. Gezamenlijk maken zij de regio sterker, socialer en duurzamer. Een plek met kansen voor iedereen.

Activiteiten met impact

Inspiratie

Lokaal en Duurzaam. Samen maken we de stad.

Dat geven we gestalte door veel lokaal in te kopen, lokale ondernemers te betrekken bij onze onderneming, partnerships aan te gaan met duurzame leveranciers, betekenisvolle arbeidsplaatsen te creëren voor inwoners, een fietsplan te introduceren voor werknemers, voedselverspilling tegen te gaan en veel plantaardige gerechten op onze menukaart aan te bieden.

Remco van Helden, mede-eigenaar
Stadshotel Steegoversloot

Wilt u meer weten of partner worden in Ondernemen met impact Drechtsteden?

Bel of mail ons voor een afspraak